fbpx

Ochrana osobních údajů.

Ochrana osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů

Pro Jaroslav Matúš - BEBESTIOT (identifikační číslo 47195347, zapsán v živnostenském rejstříku 12.září.2016) je ochrana osobních údajů důležitou součástí poskytování služeb. Proto, pokud vám cokoliv nebude jasné, kontaktujte nás na info@bebestiot.cz

Pro účel obchodních (odběratelsko/dodavatelských) vztahů zpracováváme z důvodů plnění smluvních povinností tyto osobní údaje:

  • Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, kontaktní adresa, email, telefon, fax, bankovní spojení, firma, objednávka, faktura, reklamace.

Tyto osobní údaje držíme nanejvýš po dobu 5 let od objednání.

Pro účel účetní evidence zpracováváme z důvodů nezbytných pro splnění zákonných povinností tyto osobní údaje:

  • Dokumenty účetní evidence.

Účetní dokumenty zpracováváme 5 let.

Na základě vašeho souhlasu u nás můžete mít také svůj účet registrovaného uživatele, kde jsou zpracovávány tyto osobní údaje:

  • Jméno, příjmení, e-mail, telefon, fax, firma, trvalé bydliště, kontaktní adresa, firma, heslo (hash hesla), seznam přání, historie objednávek.

Váš účet bude aktivní po dobu 5 let od vaší poslední návštěvy účtu, pak jej smažeme.

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat přes kontaktní formulář nebo e-mailem na info@bebestiot.cz

Za účelem zkvalitňování služeb držíme v databázi vaše dotazy k našim službám jako náš oprávněný zájem tyto osobní údaje:

  • Jméno, e-mailová adresa, dotaz.

Vaše dotazy k naší službě mažeme nejpozději po uplynutí 6 měsíců.

Pro účel výkonu práv pro ochranu osobních údajů je naším oprávněným zájmem pro obranu našich právních nároků zpracovávat tyto osobní údaje:

  • Jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, datum žádosti, předmět žádosti, datum odpovědi, odpověď při plnění práv subjektu údajů, podpis.

Tyto osobní údaje držíme po dobu 10 let.

Proti zpracování na základě oprávněného zájmu OSVČ Jaroslav Matúš můžete podat námitku přes kontaktní formulář nebo e-mailem na info@bebestiot.cz

Osobní údaje poskytujeme těmto příjemcům:

  • Pro účel dopravy zboží, abychom splnili naši smluvní povinnost, předáváme vaše osobní údaje těmto příjemcům:
    • Česká Pošta, s.p. IČO 471 14 983
  • Pro účel vedení e-shopu a komunikace se zákazníky využíváme webhostingových a e-mailových služeb společnosti ACTIVE 24, s.r.o. IČO 25115804 (zpracovatel). 

Výše uvedení zpracovatelé zpracovávají vaše osobní údaje pouze za uvedenými účely a na základě našich pokynů v souladu s příslušnými opatřeními pro zajištění důvěrnosti a zabezpečení vašich osobních údajů.

Pro ochranu vašich osobních údajů můžete bezplatně uplatňovat vaše práva přes kontaktní formulář nebo na info@bebestiot.cz

Jedná se o tyto práva:

Právo na přístup – pokud byste chtěli vědět, jaké osobní údaje o vás držíme (a nemáte svůj účet).

Právo na opravu – pokud jsou Vámi poskytnuté informace nepřesné nebo se změnily, můžete kdykoliv požádat o opravu vašich osobních údajů.

Právo na výmaz – při uplatnění tohoto práva o Vás smažeme všechny osobní údaje, které identifikujeme jako nepotřebné (nemající zákonný účel) nebo protiprávně držené. Právo na výmaz je uplatňováno také samočinně v případě, že skončila doba určená pro držení osobních údajů, odvoláte svůj souhlas nebo uznáme vaši námitku proti zpracování.

Právo na omezení zpracování – v případě, že chcete obhájit své nároky a Hot Wheels Shop neplní Vaše požadavky při uplatňování práva na ochranu osobních údajů, můžete uplatnit své právo na omezení zpracování a my nebudeme vaše osobní údaje používat, kromě případů, kdy je to vyžadováno zákonem. Budeme Vás informovat, pokud bychom se rozhodli Vaše údaje dál používat.

Právo na přenositelnost údajů – pokud jste nám poskytli údaje na základě souhlasu nebo pro potřeby smlouvy, máme povinnost na Vaši žádost tyto údaje předat v elektronické podobě Vám nebo příjemci, kterého určíte.

Právo vznést námitku – proti zpracovaní osobních údajů na základě oprávněného zájmu (např. obhajoba práv), pokud porušují Vaše práva a svobody.

V případě Vaší nespokojenosti s naší ochranou osobních údajů se můžete také obrátit se stížností na dozorový úřad.

Ve společnosti BebestIOT – Jaroslav Matus (dale jen BebestIOT), si uvědomujeme význam ochrany vašich osobních údajů a jsme odhodláni je zpracovávat odpovědně a v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů ve všech zemích, kde BebestIOT působí.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje obecné postupy ochrany osobních údajů společnosti BebestIOT, které se vztahují na osobní údaje, jež shromažďujeme, používáme a sdílíme a které se týkají našich zákazníků a dalších fyzických osob, v rámci našich zákazníků , obchodních partnerů, dodavatelů a dalších organizací, s nimiž společnost BebestIOT  spolupracuje či spolupráci s nimiž zvažuje.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů je doplněno Prohlášením o online ochraně osobních údajů, které obsahuje podrobnější informace o online kontextu. Můžeme poskytnout dodatečné nebo konkrétnější informace o shromažďování nebo používání osobních údajů na webových stránkách nebo v souvislosti s konkrétním produktem či službou.

Proč a jak shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje

Osobní údaje Vás jakožto fyzické osoby můžeme shromažďovat pro různé účely, jako je např.:

Přístup a používání webových stránek nebo jiných online služeb
Při vstupu na některou z našich webových stránek nebo v případě použití online služby zaznamenáme informace nezbytné pro to, abychom vám mohli poskytnout přístup a řádný provoz webových stránek, stejně tak abychom mohli splnit své povinnosti zabezpečení a zákonné povinnosti v souvislosti s provozem svých stránek, jako jsou heslo, adresa IP nebo nastavení prohlížeče. Rovněž shromažďujeme informace o vaší činnosti během vaší návštěvy za účelem přizpůsobení vašich zkušeností s webovými stránkami, jako jsou záznam vašich předvoleb a nastavení, a za účelem shromáždění statistik, které nám pomáhají se zlepšováním a dalším rozvojem našich webových stránek, produktů a služeb.

Reakce na vaše žádosti o informace, objednávky nebo podporu
V případě, že nás kontaktujete (online či offline) v souvislosti s žádostí o informace, pro objednávku produktu či služby, poskytnutí podpory nebo pro účast na fóru nebo jiném sociálním počítačovém nástroji, shromažďujeme informace nezbytné pro splnění vaší žádosti, za účelem poskytnutí přístupu k produktu nebo službě, poskytnutí podpory nebo abychom vás mohli kontaktovat. Shromažďujeme například vaše jméno a kontaktní údaje, podrobnosti o vaší žádosti a vaší dohodě s námi, jakož i plnění, dodání a fakturaci vaší objednávky. Současně jsme oprávněni zahrnout informace o průzkumu spokojenosti zákazníka. Tyto informace uchováváme pro administrativní účely, ochranu svých práv a v souvislosti se vztahem s vámi.

Když nám poskytnete své jméno a kontaktní údaje pro registraci v souvislosti s takovou žádostí, registrace může sloužit k vaší identifikaci při návštěvě našich webových stránek. Registrace vám může rovněž umožnit přizpůsobovat a ovládat vaše nastavení ochrany soukromí.

Vaše používání služeb BebestIOT služeb
Shromažďujeme informace o vašem používání služeb BebestIOT služeb, abychom umožnili fungování vlastností produktu, zlepšili vaši uživatelskou zkušenost, přizpůsobili na míru svou interakci s vámi, informovali své zákazníky o celkovém používání služeb, poskytovali podporu či zlepšovali a rozvíjeli své produkty a služby. Pro podrobnosti o technologiích, které používáme, osobních údajích, které shromažďujeme, jakož i o tom, jak ovládat a nebo blokovat sledování nebo odstraňovat soubory cookies, odkazujeme Prohlášení o online ochraně osobních údajů.

Kontaktování zaměstnanců našich zákazníků, potenciálních zákazníků, partnerů a dodavatelů
V našem vztahu se zákazníky nebo potenciálními zákazníky, partnery a dodavateli nám tito rovněž poskytují obchodní kontaktní informace (jako jsou jméno, obchodní kontaktní údaje, funkce nebo titul jejich zaměstnanců, dodavatelů, poradců a oprávněných uživatelů) pro účely, jako jsou správa smlouvy, plnění, dodávka produktů a poskytování služeb, poskytování podpory, fakturace a správa služeb nebo vztahu.

Marketing
Většina informací, které o vás shromažďujeme, pochází z přímé interakce s vámi. Pokud se zaregistrujete na určitou akci, můžeme shromažďovat informace (online nebo offline) ve vztahu k organizaci akce, jakož i během akce, jako je účast na přednáškách a výsledky průzkumů. Osobní údaje, které shromažďujeme, kombinujeme tak, abychom vytvořili souhrnnou analýzu a obchodní informační služby, pro své podnikání a marketingové účely. Můžete se rozhodnout dostávat informace o našich produktech a službách e-mailem, messengerem, sms, geo fencing notifikacích,beacon notifikacích, telefonicky nebo poštou, případně si zaregistrovat předplatné. Při návštěvě našich webových stránek nebo používání našich služeb vám můžeme poskytovat přizpůsobené informace. Registraci k odběru přizpůsobených sdělení můžete kdykoliv zrušit zasláním e-mailu na adresu info@bebestiot.cz. Podrobnější informace najdete v Prohlášení o online ochraně osobních údajů BebestIOT.

V případě, že odkazujeme na používání vašich osobních údajů v kontextu žádosti, objednávky, transakce či smlouvy (nebo v rámci jejich přípravy), nebo pokud vám poskytujeme služby, které požadujete (jako např. messenger věrnostní program), činíme tak, neboť je to nezbytné pro plnění smlouvy s vámi.

V případě, že odkazujeme na používání vašich osobních údajů v souvislosti s marketingem, zlepšením nebo vývojem svých produktů nebo služeb, z důvodů bezpečnosti a zabezpečení nebo pro splnění regulačních požadavků, jinak než v souvislosti s vaší smlouvou nebo žádostí, činíme tak na základě svého oprávněného zájmu nebo oprávněného zájmu třetí osoby či s vaším souhlasem. Pokud shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje, na které se vztahuje Legislativa EU o ochraně osobních údajů, může to mít dopady na vaše práva (viz.níže).

Sdílení osobních údajů

Jako organizace nabízející širokou paletu produktů a služeb s obchodními procesy, strukturou řízení a technickými systémy, které přesahují hranice, zavedla společnost BebestIOT zásady, stejně jako standardy a postupy pro konzistentní ochranu osobních údajů. Jako společnost můžeme sdílet informace o vás se svými partnerskými společnostmi po celém světě a převádět je do zemí, kde podnikají, a to v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Partnerským společnostem, které poskytují servis pro BebestIOT poskytujeme přístup k osobním údajům pouze dle potřeby a v rozsahu nezbytném pro účely, pro něž je přístup udělen. V některých případech společnost BebestIOT využívá dodavatele se sídlem v různých zemích, kteří shromažďují, používají, analyzují a jinak zpracovávají osobní údaje jejím jménem.

V příslušných případech může společnost BebestIOT rovněž sdílet vaše osobní údaje s vybranými partnery, kteří nám pomáhají poskytovat vám nebo společnosti, pro kterou pracujete, produkty nebo služby, či plnit vaše žádosti, nebo tak činíme s vaším souhlasem. Při výběru svých dodavatelů a partnerů zohledňujeme jejich procesy zacházení s údaji.

Pokud se společnost BebestIOT rozhodne pro prodej, koupi, fúzi nebo jinou reorganizaci firmy, může taková transakce zahrnovat poskytnutí osobních údajů potenciálním nebo skutečným kupujícím nebo přijetí takových informací od prodávajících. Je běžným postupem společnosti BebestIOT vyžadovat u těchto typů transakcí odpovídající ochranu osobních údajů.

Dovolujeme si upozornit, že za určitých okolností se mohou na osobní údaje vztahovat povinnosti poskytnutí vládním orgánům v rámci soudních řízení, dle nařízení soudu nebo v rámci zákonného postupu. Vaše osobní údaje můžeme rovněž sdílet za účelem ochrany práv či majetku BebestIOT, našich obchodních partnerů, dodavatelů či zákazníků BebestIOT a dalších osob, pokud máme rozumný důvod se domnívat, že taková práva či majetek byly či by mohly být dotčeny.

Zabezpečení a správnost informací

Naším cílem je chránit vaše osobní údaje a zachovat jejich správnost. Společnost BebestIOT zavádí přiměřená fyzická, administrativní a technická ochranná opatření, která nám pomáhají chránit vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, používáním a zveřejněním. Například šifrujeme některé citlivé osobní údaje, jako jsou informace o kreditní kartě, pokud takové informace přenášíme přes Internet. Vyžadujeme rovněž, aby naši dodavatelé takové informace chránili před neoprávněným přístupem, použitím a zveřejněním.

Doba uchování

Osobní údaje nebudeme uchovávat déle, než je nezbytně nutné pro splnění účelů, pro které jsou zpracovávány, včetně zabezpečení našeho zpracování v souladu se zákonnými a regulačními povinnostmi (např. audit, účetnictví a zákonné lhůty pro uchování), řízení sporů a pro vytvoření, uplatnění nebo ochranu zákonných nároků v zemích, kde podnikáme.

Vzhledem k tomu, že okolnosti se mohou lišit v závislosti na kontextu a službách, informace v Prohlášení o online ochraně osobních údajů nebo poskytnuté dle ustanovení ve specifickém oznámení mohou poskytovat případné podrobnější informace o příslušných lhůtách uchovávání.

Jak nás kontaktovat

Pokud máte otázky týkající se tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás prosím na emailové adrese info@bebestiot.cz s vaším dotazem. Vaše zpráva bude předána vhodnému členovi Týmu ochrany osobních údajů BebestIOT.

Vaše práva

Můžete požádat o přístup ke svým osobním údajům, o jejich aktualizaci nebo opravu. Máte rovněž právo uplatnit námitku vůči přímému marketingu. Vaše požadavky směřujte na adresu info@bebestiot.cz.

V souladu s vašimi místními právními předpisy vztahujícími se ke zpracování vám mohou náležet další práva. Pokud se například na zpracování vašich osobních údajů vztahuje Obecné nařízení o ochraně údajů ("GDPR") a vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů, máte právo uplatnit námitku vůči zpracování z důvodů své specifické situace. V souladu s GDPR můžete mít rovněž právo požadovat, aby byly vaše osobní údaje vymazány nebo omezeny a můžete požádat o přenositelnost svých osobních údajů.

Právo podat reklamaci

V případě, že se domníváte, že je naše zpracování vašich osobních údajů v rozporu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, můžete podat reklamaci:

Přímo u společnosti BebestIOT na této emailové adrese info@bebestiot.cz,

u příslušného orgánu pro ochranu údajů. Jméno a kontaktní údaje orgánů na ochranu osobních údajů v Evropské unii najdete na adrese http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Změny našeho prohlášení o ochraně osobních údajů

Dle potřeby můžeme toto Prohlášení o ochraně osobních údajů aktualizovat, stejně jako jakákoliv jiná specifická prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud provedeme změny tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, doplníme na začátku tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů nové datum.

Prohlášení o online ochraně osobních údajů:

Toto Prohlášení nabývá účinnosti od května 2018.

Vaše soukromí je pro společnost  důležité; zachování vaší důvěry je pro nás klíčové.

Toto Prohlášení poskytuje informace o informačních postupech webových aktivit společnosti BebestIOT a našich spolupracujících společností, o tom, jaké typy informací o uživatelích našich webových aktivit shromažďujeme a sledujeme, jakož i o tom, jak informace používáme, sdílíme nebo jinak zpracováváme offline. Rovněž popisujeme, jak mohou být v našich službách BebestIOT služby a softwarových produktech používány soubory cookies, webové majáky a další technologie. Odkazy na webové aktivity, produkty a služby BebestIOT v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů zahrnují aplikace, programy a zařízení.

Toto Prohlášení o online ochraně osobních údajů BebestIOT doplňuje Prohlášení o ochraně osobních dat BebestIOT.

Toto Prohlášení se vztahuje na webové aktivity BebestIOT, které odkazují na toto Prohlášení, nicméně se nevztahuje na takové webové stránky a aktivity, které mají vlastní Prohlášení o ochraně osobních údajů. Dále se nevztahuje na instance, kde pouze zpracováváme informace jménem zákazníků v jejich prospěch, například když vystupujeme jako poskytovatel služeb webového hostingu.

Toto Prohlášení můžeme doplnit o dodatečné informace ve vztahu ke konkrétní interakci s vámi, jako jsou transakční dokumenty nebo specifické prohlášení o ochraně osobních údajů, pokud objednáváte nebo používáte online službu.

Postup ochrany osobních údajů společnosti BebestIOT s ohledem na informace shromážděné prostřednictvím stránek bebestiot.cz, dle popisu v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů, je v souladu se systémem Zásad přeshraniční ochrany osobních údajů APEC. Systém APEC CBPR vytváří pro organizace rámec k zajištění ochrany osobních údajů předávaných mezi státy APEC. Podrobnější informace o rámci APEC najdete zde (PDF, 87KB).

Pokud máte jakékoliv otázky nebo stížnosti ohledně našich zásad nebo postupů ochrany osobních údajů, obraťte se prosím na správce webových stránek bebestiot.cz. Pokud máte nevyřešené problémy související s ochranou osobních údajů nebo jejich použitím, které nebyly uspokojivě vyřešeny, kontaktujte prosím příslušné organizace.

Shromažďování osobních údajů

Úvod

Můžete se rozhodnout poskytnout nám své osobní údaje v různých situacích. Například nám můžete poskytnout své jméno a kontaktní údaje pro komunikaci s vámi, pro objednávku produktu, zpracování objednávky, registraci služby, poskytování předplatného nebo pro podnikání s námi, pokud jste dodavatelem nebo obchodním partnerem. Můžete nám rovněž poskytnout podrobnosti o své kreditní kartě pro nákup zboží od nás nebo můžete poskytnout informace o svém vzdělání a pracovních zkušenostech v souvislosti s nabídkou volného pracovního místa ve společnosti BebestIOT, o něž se chcete ucházet. Pokud nám sdělíte, že si nepřejete, abychom vaše údaje používali pro další kontaktování nad rámec splnění žádosti, budeme vaše přání respektovat.

Registrace

Pokud si přejete získávat informace, stahovat publikace, zapojovat se do živých nebo virtuálních akcí nebo požádat o zkušební verzi, můžeme vás v souvislosti s vaší žádostí požádat o poskytnutí vašeho jména a obchodních kontaktních údajů, stejně jako dalších informací. Tyto informace používáme v souvislosti s vaší žádostí a pro komunikaci s vámi. Tyto informace vás rovněž mohou ve většině případů identifikovat, pokud navštívíte naše webové stránky. Vaše informace budeme uchovávat pro potenciální budoucí interakce s vámi.

Můžeme vás rovněž požádat, abyste se zaregistrovali k odběru zpráv z Facebook messenger a podobných webových aplikací, a v takovém případě nám budete muset poskytnout své jméno, e-mailovou adresu, zemi působení a další informace, pokud jsou potřebné pro účely, pro něž je od vás registrace vyžadována. Vše slouží pro vaši jedinečnou identifikaci při návštěvách našich webových stránek, zaslání žádosti nebo objednání nebo používání produktů či služeb. Pro objednávku většiny služeb a produktů vyžadujeme, abyste měli byli přihlášení k odběru informací. Registrace vám může rovněž umožňovat přizpůsobovat a ovládat vaše nastavení ochrany soukromí. Některé produkty a služby BebestIOT mohou vyžadovat jedinečnou registraci speciálně pro účely poskytování daných produktů či služeb. V takových případech budou registrační údaje, které poskytnete ve vztahu k produktu nebo službě, používány pouze pro specifické účely poskytování příslušného produktu nebo služby.

Návštěvy webových stránek a služeb BebestIOT

Můžeme rovněž shromažďovat informace související s vaším využíváním našich webových stránek a služeb BebestIOT služeb, a to využitím různých technologií. Pokud například navštívíte naše webové stránky nebo přistupujete ke službám BebestIOT, můžeme zaprotokolovat některé informace, které nám zašle váš prohlížeč, jako jsou vaše IP adresa (včetně informací vyplývajících z vaší IP adresy, jako je geografické umístění), typ prohlížeče, verze a jazyk, čas přístupu, délka přístupu a odkazující webové adresy; můžeme rovněž shromažďovat informace o stránkách, které na našich serverech prohlížíte, čas, který na jednotlivých stránkách strávíte, a další kroky, které během návštěvy našich webových stránek provedete. Pokud vstoupíte na naše webové stránky bez registrace nebo se přihlásíte, přesto budeme shromažďovat některé z těchto osobních údajů, aby naše webové stránky mohly řádně fungovat.

Navíc některé naše softwarové produkty a služby BebestIOT zahrnují technologie, které společnosti BebestIOT umožňují shromažďovat některé informace o používání našich produktů a služeb. Takové technologie můžeme rovněž využívat k tomu, abychom stanovili, zda jste si otevřeli e-mail nebo klikli na odkaz v něm uvedený.

Marketingové informace

Většina informací, které o vás shromažďujeme, pochází z přímé interakce s vámi.

Dle potřeby můžeme rovněž shromažďovat informace, které se vás týkají, nepřímo, prostřednictvím jiných zdrojů, jako jsou seznamy prodejců. Pokud tak činíme, žádáme prodejce, aby potvrdili, že informace byla třetí osobou získána zákonným způsobem a že máme právo ji od něj získat a používat ji.

Pokud se zaregistrujete na určitou akci, můžeme shromažďovat další informace (online nebo offline) ve vztahu k organizaci akce, jakož i během akce, jako jsou účast na přednáškách a výsledky průzkumů. Akce mohou být zaznamenávány a mohou být pořizovány skupinové fotografie. Vyhrazujeme si právo používat takové fotografie k propagačním účelům. Pokud nám poskytnete své obchodní kontaktní údaje (např. předáním navštívenky), můžeme je používat k tomu, abychom vás kontaktovali.

Informace, které shromažďujeme, ať již přímo nebo nepřímo, mohou být kombinovány, abychom mohli zlepšit celkovou správnost a úplnost a lépe přizpůsobit svou interakci s vámi.

Používání osobních údajů

Následující odstavce podrobněji popisují způsob, jakým společnost BebestIOT může vaše osobní údaje používat.

Plnění vaší žádosti o transakci

Pokud od společnosti BebestIOT něco požadujete, například produkt, nebo službu, zpětné volání nebo konkrétní marketingový materiál, osobní údaje použijeme pro splnění vaší žádosti. Abychom tak mohli učinit, můžeme tyto informace sdílet s dalšími osobami, například s obchodními partnery BebestIOT, finančními institucemi, přepravními společnostmi, poštovními nebo vládními orgány, jako jsou celní orgány, které se na plnění podílejí. Můžeme vás rovněž kontaktovat v rámci průzkumů spokojenosti zákazníků nebo pro účely průzkumu trhu.

Přizpůsobení vašich zkušeností na našich webových stránkách

Vaše osobní údaje, které shromažďujeme, můžeme využívat pro poskytnutí přizpůsobené zkušenosti na našich webových stránkách a přizpůsobené používání našich služeb, jako je poskytování obsahu, který pro vás může být zajímavý, a pro zjednodušení navigace na našich serverech. Tyto informace můžeme rovněž využívat ke zlepšování našich webových stránek.

Poskytování podpory

Vaše osobní údaje můžeme používat pro podporu produktů nebo služeb, které od nás získáváte, jako je zasílání informací o aktualizacích či opravách produktů. Vaše informace můžeme kombinovat s informacemi z jiných interakcí s vámi, abychom vám poskytli hodnotnější doporučení s ohledem na podporu produktu.

Na svých webových stránkách rovněž poskytujeme živé konverzace a relace, které vám pomohou při navigaci na našich serverech nebo fórech, kde lze zveřejňovat dotazy ohledně problémů a navrhovat řešení; osobní údaje budeme využívat při poskytování těchto relací nebo na těchto fórech v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.

V průběhu poskytování technické podpory pro vás můžeme někdy náhodně získat přístup k údajům, které jste nám poskytli, nebo k údajům umístěným ve vašem systému. Tyto údaje mohou obsahovat informace o vás, zaměstnancích vaší organizace, jejích zákaznících, partnerech nebo dodavatelích. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na náš přístup nebo zacházení s těmito osobními údaji; podmínky týkající se manipulace a zpracování těchto údajů jsou upraveny v příslušných Podmínkách používání nebo jiných smlouvách mezi vámi a společností BebestIOT.

Marketing

Osobní údaje, které společnosti BebestIOT poskytnete, jako i osobní údaje, které jsme o vás shromáždili nepřímo, může společnost BebestIOT využít k marketingovým účelům, tj. k tomu, aby vás informovala o akcích, produktech, službách a řešeních, které BebestIOT prodává a které mohou doplnit vaše stávající portfolio produktů. Než tak ovšem učiníme, nabídneme vám možnost rozhodnout se, zda nám dovolíte své osobní údaje tímto způsobem používat, či nikoliv. Kdykoliv se můžete rozhodnout zrušit zasílání našich marketingových materiálů v souladu s pokyny pro zrušení odběru, které jsou uvedeny v každém e-mailu, který případně obdržíte, a to tak, že tento požadavek uvedete v okamžiku, kdy vám voláme, nebo pokud nás budete přímo kontaktovat (viz prosím část "Otázky ohledně ochrany osobních údajů a přístup k nim" níže).

Některé z našich nabídek nebo akcí mohou být společným marketingem nebo mohou být sponzorovány společností BebestIOT a třetími osobami, jako jsou naši obchodní partneři a poskytovatelé řešení, kteří používají, prodávají nebo doplňují produkty a služby společnosti BebestIOT. Nabídky a akce, které jsou pod společnou značkou, budou jasně deklarovat existenci takového partnerství. Pokud si zaregistrujete tyto nabídky nebo akce, upozorňujeme, že vaše informace mohou být shromažďovány rovněž takovými třetími osobami a mohou s nimi být sdíleny. Doporučujeme vám seznámit se se zásadami ochrany osobních údajů těchto třetích osob, abyste pochopili způsob, jakým budou s informacemi o vás zacházet.

Pokud se rozhodnete "Odeslat tuto stránku e-mailem" příteli nebo kolegovi, požádáme vás o jejich jména a e-mailové adresy. Automaticky jim zašleme jednorázový e-mail sdílející stránku, kterou jste označili, nicméně takové informace nebudeme využívat pro další účely.

Nábor

V souvislosti s žádostí o pracovní pozici nebo dotazem, ať již budou inzerovány na webových stránkách BebestIOT nebo jinak, nám můžete poskytnout informace o sobě, jako je např. životopis. Tyto informace můžeme využívat v rámci celé společnosti BebestIOT za účelem řešení vašeho dotazu nebo posouzení pro účely pracovního poměru.

Monitorování nebo zaznamenávání hovorů, konverzací a dalších interakcí

Některé online transakce mohou zahrnovat vaše volání naší společnosti nebo naše volání vaší společnosti. Mohou rovněž zahrnovat online konverzaci. Dovolujeme si upozornit, že společnost BebestIOT obecně monitoruje a v některých případech nahrává takové interakce pro školení personálu nebo pro účely zajištění kvality či pro uchování důkazů ohledně konkrétní transakce či interakce.

Používání informací v prostředí sociálních sítí

Společnost BebstIOT poskytuje na některých ze svých webových stránek nástroje pro využívání sociálních sítí za účelem umožnění online sdílení a spolupráce mezi členy zaregistrovanými pro jejich používání. Tyto zahrnují fóra, weby wiki, blogy a další platformy sociálních médií.

Při stahování nebo používání těchto aplikací nebo registraci k používání těchto nástrojů využívání sociálních sítí můžete být požádáni o poskytnutí některých osobních údajů. Na registrační informace se bude vztahovat toto Prohlášení o ochraně osobních údajů a budou chráněny v souladu s ním, s výjimkou informací, které jsou automaticky poskytovány dalším účastníkům v rámci vašeho profilu. Tyto aplikace a nástroje mohou zahrnovat rovněž doplňující prohlášení o ochraně osobních údajů se specifickými informacemi ohledně postupů jejich shromažďování a zacházení s nimi. Přečtěte si tato doplňující prohlášení, abyste chápali, co nástroje a aplikace mohou dělat.

Veškerý další obsah, který zveřejníte, jako jsou obrázky, informace, názory nebo jakékoliv jiné typy osobních údajů, které poskytujete dalším účastníkům na těchto sociálních platformách či v těchto aplikacích, nepodléhá tomuto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Na takový obsah se vztahují Podmínky používání příslušných aplikací nebo platforem a v souvislosti s jejich používáním mohou být k dispozici dodatečné pokyny a informace o ochraně osobních údajů, jakož i proces, kterým lze obsah odstranit z nástroje nebo získat k této operaci nápovědu. Seznamte se s nimi prosím, abyste lépe porozuměli svým právům a povinnostem ve vztahu k takovému obsahu, jakož i právům a povinnostem společnosti BebestIOT a dalších stran ve vztahu k němu. Měli byste si uvědomit, že obsah, který zveřejníte na kterékoliv z těchto platforem pro využívání sociálních sítí,může být k dispozici široké veřejnosti v rámci společnosti BebestIOT i mimo ni.

Ochrana práv a majetku společnosti BebestIOT a dalších osob

Vaše osobní údaje můžeme rovněž používat nebo sdílet za účelem ochrany práv či majetku BebestIOT, našich obchodních partnerů, dodavatelů, zákazníků nebo dalších osob, pokud máme rozumný důvod se domnívat, že taková práva či majetek byly či by mohly být dotčeny. Navíc si vyhrazujeme právo poskytnout vaše osobní údaje v souladu s požadavky zákona, a pokud se domníváme, že je jejich poskytnutí nezbytné pro ochranu našich práv nebo práv jiných osob, pro splnění povinností vyplývajících ze soudního řízení, nařízení soudu nebo zákonného postupu souvisejícího s našimi webovými stránkami.

Informace pro obchodní partnery

Pokud zastupujete obchodního partnera společnosti BebestIOT, můžete navštívit webové stránky BebestIOT určené speciálně pro obchodní partnery BebestIOT. Informace poskytnuté na těchto stránkách můžeme použít pro správu a rozvoj našeho obchodního vztahu s vámi, s obchodním partnerem, kterého zastupujete, i s obchodními partnery BebestIOT obecně. To může například zahrnovat využití vašich informací pro zasílání podrobností o programech pro obchodní partnery BebestIOT. Může to zahrnovat i sdílení některých informací s dalšími obchodními partnery (v souladu s případnými závazky zachování důvěrnosti) nebo zákazníky či potenciálními zákazníky BebestIOT. V souvislosti s konkrétní transakcí nebo programem vás můžeme rovněž kontaktovat v rámci průzkumů spokojenosti zákazníků či pro účely průzkumu trhu.

Informace pro dodavatele

Pokud zastupujete dodavatele společnosti BebestIOT, můžete navštívit webové stránky BebestIOT určené speciálně pro používání dodavateli BebestIOT. Informace poskytnuté na těchto stránkách můžeme použít v souvislosti s uzavřením nebo plněním transakce s vámi. To může například zahrnovat sdílení informací s jinými částmi společnosti BebestIOT, s obchodními partnery BebestIOT, jejími zákazníky, přepravními společnostmi, finančními institucemi a poštovními a vládními orgány zapojenými do plnění. Mohou být rovněž využity pro správu a rozvoj našeho vztahu s vámi, dodavatelem, kterého zastupujete, i s ostatními dodavateli BebestIOT obecně.

Děti

Pokud není uvedeno jinak, naše webové stránky, produkty a služby nejsou určeny pro nezletilé ve věku do 16 let.

Uchovávání

BebestIOT bude uchovávat vaše osobní údaje po dobu nezbytnou pro plnění účelu, pro které byly takové informace zpracovány, nebo z jiných platných důvodů uchování vašich osobních údajů (například pro splnění našich zákonných povinností, řešení sporů nebo vymáhání našich smluv).

Registrační informace budou uchovávány po dobu, po kterou bude váš účet nebo registrace aktivní, nebo jak bude zapotřebí pro poskytování služeb pro vás. Pokud nás chcete požádat, abychom vaše registrační informace nadále nevyužívali pro poskytování služeb pro vás, kontaktujte nás na adrese info@bebestiot.cz Ve vztahu ke službám BebestIOT, k jejichž užívání vám udělit oprávnění zákazník společnosti BebestIOT, jenž má pro příslušné služby smlouvu s BebestIOT, mohou být vaše registrační informace uchovávány pro splnění některých požadavků tohoto zákazníka BebestIOT.

Soubory cookies, webové majáky a další technologie

Jak bylo uvedeno výše, shromažďujeme informace o vašich návštěvách na našich webových stránkách a vašem používání služeb BebestIOT i našich softwarových produktů, aby nám pomáhaly vytvářet statistiky ohledně využívání a efektivity, přizpůsobit vaše zkušenosti, přizpůsobit naši interakci s vámi či zlepšit naše produkty a služby. Činíme tak prostřednictvím různých technologií, jako jsou skripty, značky, Místní sdílené objety (flash soubory cookies), majáky v místním úložišti (HTML5) a "soubory cookies".

Co jsou soubory cookies a proč se používají

Soubor cookie je malé množství dat, která může webová stránka odeslat do vašeho prohlížeče, která se mohou následně uložit do vašeho počítače jako značka, která jej identifikuje. Ačkoliv se soubory cookies často využívají pouze k měření využití (jako jsou počet návštěvníků a délka trvání jejich návštěvy) a efektivity webových stránek (jako jsou témata, o která se návštěvníci nejvíce zajímají) a pro umožnění jednoduché navigace nebo používání a jako takové nejsou spojeny s osobními údaji, rovněž se někdy využívají k přizpůsobení zkušenosti známého uživatele webových stránek na základě přiřazení k informacím profilu nebo předvolbám uživatele. Během doby tyto informacemi poskytují hodnotný přehled, který nám pomáhá vylepšovat zkušenosti uživatele.

Soubory cookies jsou obvykle rozdělovány na soubory cookies "relace" nebo "trvalé" soubory cookies. Soubory cookies relace vám pomáhají s efektivní navigací po webových stránkách, se sledováním vašich přesunů mezi stránkami, abyste nebyly žádáni o informace, které jste již poskytli během aktuální návštěvy, nebo informace nezbytné pro dokončení transakce. Soubory cookies relace se ukládají do dočasné paměti a vymazávají se po zavření prohlížeče. Trvalé soubory cookies naopak ukládají předvolby uživatele pro stávající a budoucí návštěvy. Zapisují se na pevný disk vašeho zařízení a zůstanou platné i po restartování prohlížeče. Trvalé soubory cookies používáme například pro záznam vašeho výběru jazyka nebo země působení.

Jak vyjádřit předvolby ochrany osobních údajů ohledně používání souborů cookies

Pokud navštěvujete naše webové stránky nebo online služby, můžete mít možnost nastavit své předvolby ohledně souborů cookies a podobných technologií pomocí voleb a nástrojů poskytovaných buď webovým prohlížečem, nebo společností BebestIOT. Pokud společnost BebestIOT použila soubory cookies, zobrazí se to při vaší první návštěvě našich webových stránek. Kliknutím na volbu 'předvolby souborů cookies' v zápatí webových stránek BebestIOT můžete kdykoliv vybrat a změnit, které typy souborů cookies mají dle vašeho přání používat naše webové stránky a služby BebestIOT. Můžete uvést své předvolby pro povinné soubory cookies, povinné a funkční soubory cookies nebo povinné, funkční a personalizační soubory cookies. Zde rovněž najdete podrobnější informace o používaných typech souborů cookies. Použití předvoleb souborů cookies nezpůsobí vymazání souborů cookies, které již jsou ve vašem zařízení. Soubory cookies, které jsou již ve vašem zařízení, můžete odstranit pomocí nastavení svého webového prohlížeče.

Ačkoliv webové stránky, online služby a služby BebestIOT v tuto chvíli nerozeznávají automatizované signály prohlížeče ohledně sledovacích mechanizmů, jako je např. "nesledovat", obecně můžete vyjádřit své předvolby ochrany osobních údajů ohledně používání většiny souborů cookies a podobných technologií prostřednictvím svého webového prohlížeče. Pro informace o kontrole souborů cookies se podívejte do části "Nástroje" (nebo podobné části) ve svém konkrétním prohlížeči. Ve většině případů můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby vás informoval před přijetím souboru cookies a poskytl vám možnost se rozhodnout, zda jej přijmete, či nikoliv. Obecně rovněž můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby soubory cookies vypínal. Soubory cookies v našich softwarových produktech lze vypnout v produktu samotném. Vzhledem k tomu, že vám soubory cookies umožňují využití výhod některých funkcí našich webových stránek nebo funkcí našich softwarových produktů a služeb BebestIOT služeb, doporučujeme vám ponechat je zapnuté. Pokud zablokujete, vypnete nebo jinak odmítnete naše soubory cookies, některé webové stránky se nemusí zobrazit správně nebo nebudete moci například přidávat položky do nákupního košíku, provést platbu nebo použít jakékoliv webové stránky nebo služby BebestIOT, které vyžadují přihlášení.

Webové majáky a další technologie

Některé webové stránky společnosti BebestIOT a služby BebetsIOT a softwarové produkty mohou rovněž využívat webové majáky nebo další technologie pro lepší přizpůsobení těchto stránek s cílem zajistit lepší zkušenosti zákazníka. Tyto technologie mohou být používány na mnoha jednotlivých stránkách v rámci webových stránek společnosti BebestIOT. Pokud návštěvník vstoupí na tyto stránky, vytvoří se neidentifikovatelná zpráva o této návštěvě, kterou můžeme zpracovat my nebo naši dodavatelé. Tyto webové majáky obvykle fungují ve spojení se soubory cookies. Pokud si nepřejete, aby byly informace z vašeho souboru cookies přiřazovány k vaší návštěvě těchto stránek nebo používání těchto produktů, můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby soubory cookies vypnul, nebo vypnout soubory cookies produktu samotného. Pokud soubory cookies vypnete, webové majáky nebo jiné technologie budou přesto detekovat vaši návštěvu těchto stránek, nicméně nespojí se s informacemi, které jsou jinak uloženy v souboru cookies.

Pro ukládání informací o obsahu a předvoleb používáme Místní sdílené objekty, jako jsou flash soubory cookies, a místní úložiště, jako je HTML5. Třetí osoby, s nimiž spolupracujeme na poskytování některých funkcí na našich webových stránkách nebo zobrazení reklamy BebestIOT na cizích webových stránkách na základě vaší činnosti prohlížení webu, rovněž používají flash soubory cookies nebo HTML5 ke shromažďování a ukládání informací. Různé prohlížeče mohou nabízet své vlastní nástroje správy pro odstranění HTML5. Pro správu flash souborů cookies navštivte prosím stránku .http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html

Webové majáky můžeme rovněž použít v marketingových e-mailových zprávách nebo našich informačních zpravodajích, abychom zjistili, zda byla zpráva otevřena a došlo ke kliknutí na odkazy, které v ní byly uvedeny.

Někteří naši obchodní partneři nastavují webové majáky a soubory cookies na našich stránkách. Navíc mohou tlačítka nezávislých sociálních médií protokolovat některé informace, jako jsou vaše IP adresa, typ prohlížeče a jazyk, čas přístupu a adresy odkazujících webových stránek, a pokud jste na těchto stránkách sociálních médií přihlášeni, mohou propojovat takto shromážděné informace s informacemi o vašem profilu na daném webu. Tyto technologie sledování třetích osob nemáme pod kontrolou.

Online reklama

Společnost BebestIOT nedoručuje na svých webových stránkách online reklamu třetích osob, nicméně poskytujeme reklamu na své produkty a služby na webových stránkách jiných osob. Seznamte se se zásadami ochrany osobních údajů provozovatelů těchto webových stránek nebo reklamních agentur pro reklamu po síti, abyste porozuměli jejich postupům souvisejícím s reklamou, včetně typů informací, které mohou shromažďovat ohledně vašeho využívání Internetu.

Některé reklamní sítě, které případně používáme, mohou být členy organizace Network Advertising Initiative (NAI) nebo European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA).

Fyzické osoby mohou zrušit souhlas s cílenou reklamou dodávanou členem reklamní sítě NAI nebo EDAA pomocí nástrojů poskytnutých při návštěvě následujících stránek:

Digital Advertising Alliance (DAA): http://www.aboutads.info/choices
NAI: http://www.networkadvertising.org or
EDAA: http://www.youronlinechoices.eu/

Rovněž spolupracujeme s určitými třetími osobami na řízení některé reklamy BebestIOT na jiných stránkách. Tyto třetí osoby mohou používat soubory cookies a webové majáky ke shromažďován informací (jako je vaše adresa IP) o vaší činnosti na webových stránkách BebestIOT a dalších osob za účelem poskytování cílené reklamy BebestIOT v závislosti na vašich zájmech:

Pokud si nepřejete, aby se tyto informace používaly pro účely zasílání cílené reklamy, můžete volbu zrušit kliknutím sem.

Připomínáme, že tato volba neruší zasílání necílené reklamy. Nadále budete dostávat obecnou, necílenou reklamu.

Odkazy na webové stránky jiných osob než BebestIOT a aplikace třetích osob

Abychom vám umožnili interakci s dalšími webovými stránkami, na kterých případně máte účty (jako jsou např. Facebook a další stránky sociálních médií), nebo abyste se mohli připojit do komunit na takových stránkách, můžeme poskytovat odkazy nebo zabudované aplikace třetích osob, které vám umožní se přihlásit, zveřejňovat obsah nebo vstoupit do komunit z našich webových stránek.

Můžeme vám rovněž poskytovat obecné odkazy na webové stránky jiných osob než bebestIOT.

Na vaše používání těchto odkazů a aplikací se vztahují zásady ochrany osobních údajů třetích osob a vy byste se s nimi měli seznámit před tím, než odkazy nebo aplikace použijete. Společnost BebestIOT nenese odpovědnost za postupy ochrany osobních údajů nebo obsah takových jiných webových stránek.

Oznamování změn

Pokud provedeme jakékoliv zásadní změny tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, budeme vás o tom informovat prostřednictvím oznámení na našich webových stránkách a jinak dle požadavků platných právních předpisů.

Otázky ohledně ochrany osobních údajů a přístup k nim

Pokud máte otázky týkající se tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo způsobu, jak společnost BebestIOT s vašimi informacemi zachází, můžete zaslat e-mail na adresu info@bebestiot.cz. Můžete nás rovněž kontaktovat na adrese:

Bebestiot.cz – Jaroslav Matus se sídlem náměstí Přátelství 1518/2, 102 00, Praha 10 – Hostivař.

V některých případech si budete moci své osobní údaje prohlédnout nebo upravit online. V případě, že vaše osobní údaje nejsou dostupné online a přejete si získat kopii konkrétních informací, které jste společnosti BebestIOT poskytli, nebo pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné a přejete si je opravit, kontaktujte nás emailem na adrese info@bebestIOT.cz

Pokud si již nepřejete dostávat marketingové e-maily od BebestIOT, zašlete nám prosím e-mail na adresu info@bebestiot.cz, nebo postupujte dle pokynů pro zrušení zasílání uvedených v každém marketingovém e-mailu.

[ultimate_gdpr_policy_accept]

Copyright 2018 BebestiIOT

>